Klinikken er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel DDKM

Certifikat.pdf


Sundhedstyrelsens tilsynsrapport


Patientoplevet kvalitet 2017

Foreningen af Praktiserende Speciallæger, FAPS, har sammen med Rambøll Management foretaget en spørgeskemaundersøgelse af landets speciallægeklinikker.

Klinikken har deltaget i denne eksterne undersøgelse, og resultaterne kan du læse nedenfor.

Kvalitetsrapport 2017

Kommentarer fra patienter 2017


Patienterstatningen

Ordningen dækker skader opstået i forbindelse med behandling på et hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner.

Patienterstatningen

Utilsigtede hændelser

Som patient eller pårørende kan man rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller andre steder i sundhedvæsenet.

DPSD

Sundhed.dk

Afsnit som omhandler sygdomme og behandling i knogler, muskler og led

sundhed.dk
Oscar Petring - Vesterbrogade 46, 3. 1620 V, Tlf. 33243063

Links