Information til patienten

Blokade med lokalbedøvende middel
Blokade med binyrebarkhormon og lokalbedøvelseAkupunktur


Oscar Petring - Vesterbrogade 46, 3. 1620 V, Tlf. 33243063

Ved udeblivelse uden afbud, kan der ifølge lægernes overenskomst opkræves et gebyr på 250 kr.

Håndtering af patientdata